Kørsel

 

I [vejledning]Introduktion er det forklaret hvordan man får SuomiTan ind på sin computer. Når programmet kører, er der som sagt øverst en bjælke med et antal trykknapper: [F-D,D-F] [(D-)F _] [(F-)D ,] [full articles +] [++] [+-] [F analysis -] [D analysis --] [found] [F reverse k_] [D reverse b_] [vejledning] [Guide] og Window.

 

Inde i det store vindue er der et vindue med resultater foroven til venstre, og et vindue med vejledning eller ordbog nede til højre. Hvis man sætter markøren på den blå bjælke øverst i et vindue og trykker den venstre museknap ned, vil vinduet følge med markøren.

 

Nedenfor følger en gennemgang af de første elleve trykknapper, til og med [D reverse b_].

 

 

[F-D,D-F] [(D-)F _] [(F-)D ,]

 

Den første trykknap foroven er [F-D,D-F]; trykker (= klikker) man på den, viser der sig en lille dialogboks hvor man kan skrive det finske eller danske ord som man vil have slået op. Man kan også pege på ordet i et vindue og dobbeltklikke på venstre museknap (eller banke på musemåtten på en bærbar pc). Det er muligt at skrive i resultatvinduet.

 

Prøv nu at give ordet "ahkera" (uden anførselstegn). I resultatvinduet får man:

 

  suomi:  (i2;106 1) >ahkera  . flittig |

 

Ordet er åbenbart finsk (suomi) og betyder 'flittig'. "i2;106 1" betyder 1. segment af artikel nummer 106 i fil i2. Man får hele leksikonartiklen i2,106 ved at dobbeltklikke på artikelnummeret ("106") efter "i2;" :

 

  suomi:  (i2,106) >ahkera  . flittig | >aherrus >ahertaa >ahertaja >ahkerasti | :ahkeraliisa

 

Dobbeltklik på "106" efter "i2," (med komma) viser derimod det område af ordbogsfilen i2 i et nyt vindue forneden til højre. Ordbogens linier (= artikler) fortsætter ud mod højre hvis man tilføjer et fortegn "-", f.eks. ved at skrive "-" umiddelbart foran "i2,106" før man dobbeltklikker på "106". ("-" findes nederst til højre på tastaturet.) Så er det viste linietal for markørens position præcis = liniens nummer i filen. (Ellers er det tit større ved visning af ordbogsfiler, hvor mange artikler fylder mere end én linie på skærmen.)

 

Fortegn ">" og ":" kendetegner opslagsord hhv. sammensatte opslagsord. "aherrus", "ahertaa", "ahertaja" og "ahkerasti" er afledninger (johdokset, derivations) af stammen (i) "ahkera"; "ahkeraliisa" (planten 'flittiglise') er en sammensætning (yhdyssana = compound) af "ahkera" og "liisa", se sidste del af [vejledning]Ordsammensætninger.

 

Hvis man giver et ord (f.eks. "ahkera") via trykknappen [(D-)F _] (eller med fortegn _ : "_ahkera" via [F-D,D-F]), vil programmet vise alle forekomster af ordet i den dansk-finske ordbog:

 

   (t9,149) >flink . kiltti, ystävällinen, kelpo; hyvä, ahkera

   (t9,164) >flittig . ahkera

   (t23,37) >morakker . liian ahkera työntekijä

   (t23,241) >myreflittig . ahkera kuin muurahainen

 

Man får nogle synonymer og eksempler på brug af ordet. ("_" findes på samme tast som "-", nederst til højre på tastaturet.)

 

Hvis man giver et ord (f.eks. "flittig") via trykknappen [(F-)D ,] (eller med fortegn , : ",flittig" via [F-D,D-F]), viser programmet alle forekomster af ordet i den finsk-danske ordbog:

 

   (i2;106 1) >ahkera  . flittig |

   (i91,259) >uuras  . flittig, ihærdig

   (i91;279 1) >uuttera  . flittig, driftig |

 

Fortegnet "," bruges ved danske plantenavne i den dansk-finske ordbog; de fuldstændige navne står i den finsk-danske ordbog, se [vejledning]Ordsammensætninger.

 

 

[full articles +] [++] [+-]

 

Programmet husker det sidste ord som man gav det. Man får også hele artikler hvis man giver ordet (f.eks. "ahkera") via trykknappen [full articles +] (eller med fortegnet + : "+ahkera" via [F-D,D-F]):

 

  suomi:  (i2,106) >ahkera  . flittig | >aherrus >ahertaa >ahertaja >ahkerasti |

 

("+" findes efter rækken af tal, dvs. efter "0" på tastaturet.)

 

Det sammensatte ord :ahkeraliisa (som ikke er med i lommeordbogen) er dog udeladt; man får det med hvis man giver ordet via trykknappen [++] (eller med fortegn ++ : "++ahkera"):

 

  suomi:  (i2,106) >ahkera  . flittig | >aherrus >ahertaa >ahertaja >ahkerasti | :ahkeraliisa

 

Giver man ordet via trykknappen [+-] (eller med fortegn +- : "+-ahkera"), viser programmet artiklerne som de er i ordbøgerne:

 

 looked in (double click/tap) : I2 o2 C1 m1 s1 T1 n3 R1 y7

  i2,106  "ahkera  . flittig | >aherrus >ahertaa >ahertaja +sti | &liisa

 

(Ovenfor var "+" erstattet med ">ahkera" og "&" med ":ahkera".) Programmet viser nu også hvor det søgte i ordbøgerne I og T og i nogle ordlister. Vælger man en af dem, bliver den vist i et nyt vindue forneden til højre.

 

 

[F analysis -] [D analysis --] [found]

 

Giver man et ord via [F analysis -] eller [D analysis --], bliver det (forsøgt) analyseret i finske hhv. danske dele. "ahkera" via [F analysis -] (eller "-ahkera" via [F-D,D-F]) giver således:

 

  suomi:  (i2;106 1) >ahkera  . flittig |

  suomi:  (i2,107) >ahkeraan 0 (=ahkera)

 

  More (double click/tap) :  s 0

 

Nu viser programmet alle forekomster af ordet "ahkera" med fortegn i ordbogen I. "ahkeraan" er ental, illativ af "ahkera"; parentesen (=ahkera) angiver at "ahkera" er ordets stamme. Programmet kan ikke analysere illativformer, men "ahkeraan" er opslagsord i Kielitoimiston sanakirja - som blot siger at formen "ahkerasti" er mere almindelig.

 

Til sidst kommer en linie "s 0". Man kan vælge en af dem med et dobbeltklik eller via trykknappen [found]. Valg af "s" giver:

 

s: Finnish words in the text of T

  dansk:  (t9,149) >flink . kiltti, ystävällinen, kelpo; hyvä, ahkera

  dansk:  (t9,164) >flittig . ahkera

  dansk:  (t23,37) >morakker . liian ahkera työntekijä

  dansk:  (t23,241) >myreflittig . ahkera kuin muurahainen

 

  More (double click/tap):  o 0

 

"ahkera" via trykknappen [(D-)F _] giver de samme opslag, se ovenfor.

 

Dobbeltklik på (ciffer) "0" får programmet til at vise den (eller de) enkleste analyse(r):

 

0 : simplest analysis/analyses

   Analysis :  ahkera/  =  ahkera4.€0  (s,n)

  suomi:  (i2;106 1) >ahkera  . flittig |

  <.€0  singular, nominative>

 

  More (double click/tap) :  o s

 

"ahkera" analyseres som nominalstammen ahkera4 med nulendelsen (4).€0 for ental, nominativ. Oversættelsen viser (danskkyndige) at ordet er et adjektiv (tillægsord). Finske tillægsord og navneord tager de samme bøjningsendelser - når man behandler grad"bøjning" som afledning.

 

Det første ord i hvert opslag opfattes som en stamme. Efter det står der to blanktegn, og ofte et ciffer 0/1/2/4/5 imellem dem.

 

Finske verber (udsagnsord) står i den finsk-danske ordbog med endelsen (2).TA0 for første infinitiv (navnemåde) og med ciffer 2 imellem blanktegnene efter. Prøv f.eks. med "-ahkeroida":

 

  suomi:  (i2;108 1) >ahkeroida 2 . beflitte sig, gøre sig umage |

 

  More (double click/tap) :  s 0 2 7

 

0 : simplest analysis/analyses

   Analysis :  ahkeroi/da  =  ahkeroi2.TA0  (TA)

  suomi:  (i2;108 1) >ahkeroida 2 . beflitte sig, gøre sig umage |

  <.TA0  first infinitive>

 

  More (double click/tap) :  o s 2 7

 

Ordet er åbenbart verbalstammen ahkeroi2 med den nævnte endelse.

 

Med "2" får man en dybere analyse:

 

2

   Analysis :  ahker/oi/da  =  ahkera4.Oi2.TA0  (TA)

  suomi:  (i2;106 1) >ahkera  . flittig |

  <.Oi2  ikäv/öidä (ikävä), tupak/oida (tupakka), pysäk/öidä (pysäkki), ennak/oida (ennakko), ihann/oida (ihanne), hope/oida (hopea)>

  <.TA0  first infinitive>

 

  More (double click/tap) :  o s 0 7

 

Verbalstammen ahkeroi2 kan være ahkera4 udvidet med afledningsmorfemet (4).Oi2 . Afledningsmorfemernes betydning vises kun med nogle eksempler.

 

Efter "ahkera" først i opslaget står der kun de to mellemrum, for stammen er nominal og har den (for nominalstammer med den form i ental, nominativ) mest almindelige bøjning. Nominer med mere speciel (men regelmæssig) bøjning står med ciffer 4 eller sjældnere 5 efter. F.eks. "suomi" er suomi 4 i ordbogen og "suomen" i ental, genitiv. "parfait" er parfait 5 i ordbogen og "parfait'n" i ental, genitiv.

 

Alle andre ord = stammer står med ciffer 0 (eller 1, se nedenfor) efter i den finsk-danske ordbog. Et eksempel er "ahkeraan".

 

I den dansk-finske ordbog står der ikke (eventuelt) ciffer og ekstra mellemrum efter stammerne; alle stammer får klassen 0 på højre side. Enkelte små ord (f.eks. "de") skrives dog med 1 efter for at undertrykke falske analyser. Også i den finske ordbog står der ciffer 1 (her: i stedet for 0) efter enkelte små ord som ikke kan kombinere med andre.

 

I opslaget for "ahkera" står bl.a. ordet "aherrus"; giver man det ind via [F analysis -], får man:

 

  suomi:  (i2;106 2)  >aherrus >ahertaa >ahertaja >ahkerasti |

 

  More (double click/tap) :  0 2 6 7 8 9 10 11 12 13

 

0 : simplest analysis/analyses

   Analysis :  aher/r/us/  =  ahera4.tA2.Ux4.€0  (s,n)

  suomi:  (i2;106 1) >ahkera  . flittig |

  <.tA2  huol/taa (huoli), ymmär/tää (ympäri), hirt/tää (hirsi), autuut/taa (autuus), sairas/taa (sairas), kaunis/taa (kaunis), suomalais/taa (suomalainen), aher/taa (ahkera), paimen/taa (paimen)>

  <.Ux4  ava/us (avata), hengit/ys (hengittää), metsäst/ys (metsästää), epäil/ys (epäillä), menest/ys (menestyä), kauhist/us (kauhistua)>

  <.€0  singular, nominative>

 

  More (double click/tap) :  o 2 6 7 8 9 10 11 12 13

 

Ordet kan være ahkera4 med afledningsmorfemerne (4).tA2 og (2).Ux4 og til sidst endelsen (4).€0 for ental, nominativ. "ahertaa" betyder 'arbejde flittigt med noget', "aherrus" betyder 'hårdt arbejde'.

 

Efter opslaget for ahkera (= linje i2,106) i ordbogen kommer følgende tre:

 

"ahkeraan 0 (=ahkera)

"ahkeroida 2 . beflitte sig, gøre sig umage | >ahkerointi

"ahkeruus  . flid

 

"ahkeraan" er som sagt en bøjningsform (ental, illativ) som denne version af programmet ikke kan analysere. "ahkeroida" og "ahkeruus" er regelmæssige afledninger. De har fået selvstændige opslag fordi de står i lommeordbogen, dvs. med oversættelse.

 

Nogle opslag begynder med to eller flere ligeberettigede stammeformer; "manner" via [++] giver således:

 

  suomi:  (i47,170) >manner  >mantere  . fastland | >mantereinen >mantereisuus | :mannerilmasto :mannerjalusta :mannerjää | :mannerjäätikkö :mannerlaatta :mannerliikunto | :mannerrinne :mannervaltio

 

Hvis man giver programmet "mantereinen" til analyse, finder det også stammen mantere4 og genkender ordet korrekt:

 

0 : simplest analysis/analyses

   Analysis :  mantere/inen/  =  mantere4.inen4.€0  (s,n)

  suomi:  (i47;170 1) >manner  >mantere  . fastland |

  <.inen4  aika/inen (aika), hik/inen (hiki), /inen (jää), lu/inen (luu), käte/inen (käsi), paksu/inen (paksu), hope/inen (hopea), alipaine/inen (alipaine)>

  <.€0  singular, nominative / yksikkö, nominatiivi>

 

  More (double click/tap) :  + 6 8 9 11 15

 

 

[F reverse k_] [D reverse b_]

 

Giver man et ord ind via [F reverse k_] eller [D reverse b_], bliver det vendt om og søgt i en baglæns liste over finske hhv. danske opslagsord. "ahkerointi" via [F reverse k_] (eller k_ahkerointi) giver således:

 

ahkerointi, käänteinen : itniorekha

 looked in (double click/tap) : a74

 

Dobbeltklik på "a74" vil nu vise en række ord som ligner "ahkerointi" på højre side.

 

"käänteinen" via [++] giver:

 

  suomi:  (i39,227) >käänne  . vending, drejning; (=tien) kurve, sving; (=vaatteen) opslag | %käänteinen | :käännekohta . vendepunkt | :käännepiste

  suomi:  (i39,232) >käänteinen  . omvendt | >käänteisesti >käänteistää

 

(Finske ord der indgår i en artikel for en anden finsk stamme skrives med fortegn "="; og tilsvarende for dansk i den dansk-finske ordbog.)

 

"käänteinen" 'omvendt' er en afledning af "käänne"; "%käänteinen" (med fortegn "%" svarende til "-" i Kielitoimiston sanakirja) betyder at det (også) forekommer som andetled i sammensætninger.

 

"käänteis-" via [++] giver:

 

  suomi:  (i39,233) >käänteis-  (=käänteinen) : :käänteisarvo :käänteisluku | :käänteisnäyttö :käänteissanakirja

 

I disse sammensætninger er käänteinen4 førsteled. Der er indsat skilletegn | sådan at intet segment indeholder mere end 3 ordsammensætninger.