Ordsammensætninger (yhdyssanat)

 

Sidst i artiklen for "ahkera" kommer ordet "ahkeraliisa". Giver man det ind via [F analysis -], får man:

 

ahkeraliisa, looked in (double click/tap) : o2 s1

  suomi:  (i2;106 3)  :ahkeraliisa

 

  More (double click/tap):  0 3

 

0 : simplest analysis/analyses

   Analysis :  ahkeraliisa/  =  ahkeraliisa4.€0  (s,n)

  suomi:  (c1,330) >ahkeraliisa  i02;106_003

  <.€0  singular, nominative>

 

  More (double click/tap) :  o 3

 

3

   Analysis :  ahkera//liisa/  =  ahkera4.€9.liisa4.€0  (s,n)

  suomi:  (i2,106) >ahkera  . flittig |

  <.€9  connector>

  suomi:  (i42;281 1) >liisa  ; |

  <.€0  singular, nominative>

 

  More (double click/tap):  o 0

 

Ordet er sammensat af ahkera4 og (navnet) liisa4 med en forbinder (connector, yhdistäjä) (4).€9. Til sidst kommer igen endelsen (4).€0 for ental, nominativ. Stammer og ord har 9 på venstre side, også i dansk. Ord har 0 på højre side, også i finsk.

 

"ahkera" og "liisa" via [full articles +] giver:

 

  suomi:  (i2,106) >ahkera  . flittig | >aherrus >ahertaa >ahertaja >ahkerasti | :ahkeraliisa

 

  suomi:  (i42,281) >liisa  ; | :liisankukka

 

Giver man dem via [+-], får man:

 

  i2,106  "ahkera  . flittig | >aherrus >ahertaa >ahertaja +sti | &liisa

 

  i42,281  "liisa  ; | §kukka

 

";" efter "liisa" betyder at det forekommer som andetled i sammensætninger. I sammensætningen "liisa/n/kukka" er "liisa" derimod førsteled ("kukka" betyder 'blomst'). Forbinderen § = (4).n9 svarer til dansk (0).s9 i f.eks. "ordbog/s/opslag". Den kommer af bøjningsendelsen (4).n0 (s,g) for ental, genitiv.

 

Med "-liisa" får man:

 

liisa, looked in (double click/tap) : o75 s40

  suomi:  (i42;281 1) >liisa  ; |

 

  More (double click/tap) :  m 0

 

0 : simplest analysis/analyses

   Analysis :  liisa/  =  liisa4.€0  (s,n)

  suomi:  (i42;281 1) >liisa  ; |

  <.€0  singular, nominative>

 

  More (double click/tap):  m o

 

m : second part of Finnish compounds

  suomi:  (i2;106 3)  :ahkeraliisa

  suomi:  (i41;26 4)  :lappuliisa . parkeringsvagt

  suomi:  (i62;148 4)  :pissahätä :pissaliisa :pissapoika

 

  More (double click/tap) :  o 0

 

Man kan også give "liisa" via [F reverse k_]:

 

liisa, käänteinen : asiil

 looked in : a30

 

Dobbeltklik på "a30" vil nu vise alle ord (med fortegn) i filerne o som ligner "liisa" på højre side.

 

Prøv nu at give "aaltopeltikatto" via [F analysis -]:

 

aaltopeltikatto, looked in (double click/tap) : o1 s1

 

   Analysis :  aaltopelti//katto/  =  aaltopelti4.€9.katto4.€0  (s,n)

  suomi:  (c1,165) >aaltopelti  .   (i1;235 7)  :aaltopelti . bølgeblik |

  <.€9  connector>

  suomi:  (i29;57 1) >katto  . (=ulkokatto) tag, (=sisäkatto) loft |

  <.€0  singular, nominative>

 

  More (double click/tap) :  1 4 8 13

 

1

   Analysis :  aalto//peltikatto/  =  aalto4.€9.peltikatto4.€0  (s,n)

  suomi:  (i1;235 1) >aalto  . bølge |

  <.€9  connector>

  suomi:  (c76,33) >peltikatto  i60;105_003

  <.€0  singular, nominative>

 

  More (double click/tap) :  0 4 8 13

 

Programmet foretrækker analysen med "aaltopelti" fordi det (og ikke "peltikatto") findes i Sirkkas ordbog. Ifølge den hører "aalto" og "pelti" nærmere sammen end "pelti" og "katto" gør.

 

4

   Analysis :  aalto//pelti//katto/  =  aalto4.€9.pelti4.€9.katto4.€0  (s,n)

  suomi:  (i1;235 1) >aalto  . bølge |

  <.€9  connector>

  suomi:  (i60;105 1) >pelti  . blik; (=paistopelti) plade; (=savupelti) spjæld |

  <.€9  connector>

  suomi:  (i29;57 1) >katto  . (=ulkokatto) tag, (=sisäkatto) loft |

  <.€0  singular, nominative>

 

   Analysis (2):  aaltopelti//katt/o/  =  aaltopelti4.€9.katta2.O4.€0  (s,n)

  suomi:  (c1,165) >aaltopelti  .   (i1;235 7)  :aaltopelti . bølgeblik |

  <.€9  connector>

  suomi:  (i29;53 1) >kattaa 2 . overdække, dække; belægge; (=katto) tække |

  <.O4  jak/o (jakaa), lent/o (lentää), läht/ö (lähteä), tek/o (tehdä), pelk/o (pelätä), näk/ö (nähdä), kuul/o (kuulla); pak/o (paeta), löyt/ö (löytää)>

  <.€0  singular, nominative>

 

  More (double click/tap) :  0 1 8 13

 

med en dybere analyse af enten "aaltopelti" eller "katto". Og af begge hvis man vælger "8".

 

Mange plantenavne er sammensætninger. "ahkeraliisa" (Impatiens) er et eksempel. "Impatiens" via trykknappen [(F-)D ,] giver dens tre vilde slægtninge i Finland(/Sverige):

 

 looked in (double click/tap) : y4

  suomi:  (i25;189 6)  :jättipalsami {Impatiens glandulifera} M Kæmpe-balsamin |

  suomi:  (i41;293 30)  :lehtopalsami {Impatiens noli-tangere} MO Spring-balsamin |

  suomi:  (i70;191 6)  :rikkapalsami {Impatiens parviflora} O Småblomstret balsamin |

 

De finske navne er taget fra M = Maastokasvio (Bo Mossberg, Lennart Stenberg, suomeksi toimittanut Pekka Vuokko, Tammi 2007) og fra O = Otavan värikasvio (2. painos 2016). De tilsvarende danske (og sommetider også de latinske) navne er taget fra Den nye nordiske Flora (Bo Mossberg, Lennart Stenberg, oversat fra svensk af Jon Feilberg, Gyldendal 2014).

 

Det første ord i de danske og latinske navne skrives med stort begyndelsesbogstav, så opslagene med dem findes i de første filer y - således "Impatiens" i y4.

 

De tre finske navne ender på "palsami". Sidste del af de danske navne er "balsamin". "palsami" via [full articles +] giver:

 

  suomi:  (i58,195) >palsami  | >palsamoida >palsamointi

  suomi:  (i58,196) >palsami  [=lehtopalsami, =jättipalsami; =rikkapalsami]

 

og "balsamin":

 

  dansk:  (t2,549) >balsamin  ,balsamin ,Kæmpe-balsamin ,Spring-balsamin

 

=lehtopalsami og =jättipalsami står i den rækkefølge i M; =rikkapalsami (efter ";") står kun i O.

 

Et dobbeltklik på "=lehtopalsami" eller på (sidste del af) ",Spring-balsamin" giver nu igen:

 

  suomi:  (i41;293 30)  :lehtopalsami {Impatiens noli-tangere} MO Spring-balsamin |

 

og dobbeltklik på ",balsamin" giver:

 

  suomi:  (i70;191 6)  :rikkapalsami {Impatiens parviflora} O Småblomstret balsamin |

 

"M", "O" og "MO" er formelt danske ord i den finsk-danske ordbog. Man kan give et af dem via [(F-)D ,] og få de første 150 opslag som indeholder det. (Vil man kun se et mindre antal, f.eks. 10, skal man skrive det foran: ",10 M"). Man kan se de første op til 200 i den angivne fil y.

 

Alle navnene er vist i alfabetisk (finsk) orden i [Vejledning]Kasvien nimet 1., 2. og 3. [Vejledning]Yhdysnimien toinen osa er en liste over anden del (f.eks. "palsami") af de sammensatte finske plantenavne. [Vejledning]Plantenavne er en oversigt over de danske plantenavne, f.eks. "balsamin".

 

Bemærk at ingen af de finske plantenavne består af mere end ét ord. Der er mere sammensætning og afledning i finsk end i dansk.