SuomiTan  =  finsk og dansk ordbog med analyse

/ Finnish and Danish dictionary with word analysis

 

Billede 025  (English text below)

 

Program SuomiTan er en elektronisk udgave af Suomi-Tanska-Suomi taskusanakirja (”Finsk-Dansk-Finsk lommeordbog”) ved Sirkka Kromann, WSOY 1991 og Sanoma Pro 2007. Programmet kører på en pc med Windows 98 eller alt nyere. Man kan overføre det frit her fra hjemmesiden, se nedenfor.

 

SuomiTan kan også finde det givne finske eller danske ords betydningsbærende dele. Det kan genkende alle de regelmæssige finske afledningsmorfemer og nogle få finske bøjningsendelser, i alt ca. 150 morfemer. Samt de danske bøjningsendelser og almindelige afledningsmorfemer.

 

Den finsk-danske del af ordbogen er suppleret sådan at den indeholder alle de godt 100.000 opslagsord (trykt med fed) i Kielitoimiston sanakirja fra 2012. Kun ca. 1/5 af disse ord er i Sirkkas ordbog, men ved analyse kan programmet tit genkende det givne ords bestanddele, og så kan man regne ud (med større eller mindre sikkerhed) hvad det betyder. (Man kan slå op i den seneste version af den store ordbog på hjemmesiden www.kielitoimistonsanakirja.fi.) Jeg har også tilføjet navnene (finsk, latin og dansk) på 1244 vilde karplanter i Finland og Sverige.

 

Afledninger er normalt tilføjet efter deres stamme og ordsammensætninger efter deres første del (= ord), så den finsk-danske ordbog kan siges at være en kortlægning af det centrale finske ordforråd. De godt 100.000 ord er grupperet i knap 30.000 artikler som hver begynder med en stamme.

 

Programmet kører som sagt på en pc med Windows 98 eller alt nyere, inklusive Windows 10. Det kan overføres (downloades) ved et klik her på Suomi. Man overfører en komprimeret fil Suomi.exe og insisterer på at køre den (’extract’); så dannes der en mappe SuomiTan med programmet og ordbøgerne. Man skal insistere, men her er ingen skadelige filer eller reklamer. Med et klik på højre museknap kan man lægge en genvej til programmet ud på skrivebordet.

 

Når programmet kører, er der øverst en bjælke med et antal trykknapper på skærmen. En af de sidste er [Vejledning]. Vejledningsfilerne Kørsel og Ordsammensætninger kan fås frem med et klik her.

 

Et lignende program for grønlandsk (eskimoisk) kan downloades fra hjemmesiden groenord.dk.

 

 

SuomiTan is an electronic version of the Finnish and Danish pocket dictionary (”Suomi-Tanska-Suomi taskusanakirja”) by Sirkka Kroman, WSOY 1991 and Sanoma Pro 2007. The programme runs on a PC with Windows 98 or any later newer. It can be downloaded freely from the present web site, see below.

 

SuomiTan can also analyse the given Finnish or Danish word in meaningful parts (morphemes). The programme will recognise all the regular Finnish derivational morphemes and a few Finnish inflexions, about 150 different morphemes. And also the Danish inflexions and regular derivational morphemes.

 

The Finnish-Danish part of the dictionary has been supplemented so that it contains all the more than 100.000 entry words in the printed Kielitoimiston sanakirja from 2012. Its most recent version is accessible on www.kielitoimistonsanakirja.fi. The names (Finnish, Latin and Danish) of 1244 wild vascular plants in Finland and Sweden have also been added.

 

Finnish derivations are in most cases added after their stem here, and Finnish compounds (yhdyssanat) are added after their first part (= word). In this way the more than 100.000 Finnish entry words have been grouped in nearly 30.000 articles. The dictionary is a mapping of the central Finnish vocabulary, and the programme offers to guide you through it.

 

The smaller dictionary contains only about 19.000 entry words in each language, but the facility for analysis will help you to understand much more.

 

As said above, SuomiTan runs on a PC with Windows 98 or any later version, including Windows 10. It can be downloaded with a click on Suomi here. You download a compressed file Suomi.exe and insist on running it (‘extract’); then a folder SuomiTan with the final programme and the dictionaries will be formed. You have to insist, but no harmful files or ads are  included. With a click on the right mouse button you may place a shortcut to the programme on your desktop.

 

When the programme is running, there is a topmost bar with a number of push-buttons on the screen. One of the last is [Guide]. The guide files How to use the programme and Compounds can be opened with a click here.

 

From the web site groenord.dk you may download a similar programme for Greenlandic (Eskimo).

 

 

Henrik Vagn Aagesen

 

henrik@groenord.dk

 

Updated 12.03.2019